Sicil Terk

Kayıt Sildirmek için Gerekli Hususlar ( 2016 )

Vergi Dairesinden alınan işyeri Kapama Tutanağı Fotokopisi Sicil Gazetesi İlan Bedeli (20.00.-TL)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Okunaklı) Maliye Harç Pulu Bedeli (21.00.-TL)

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesinin Aslı Getirilecek (Fotokopi olmayacak)

Vekaletname Fotokopisi (Şahıs Kaydını Kendisi Sildirmeyecekse Kaydı Sildirecek olan Kişinin Vekaletnamesinin olması gerekmektedir.)

 

Tüm Hakları Kurutemizleyiciler Çamaşır ve Halı Yıkamacıları Esnaf Odası'na aittir.
Tel. + 90 312 312 68 26 Fax. + 90 312 324 17 01

Yazılım ve Tasarım Webtek
www.webtek.com.tr