Sicil Kayıt

Esnaf Sicil Müdürlüğüne Kayıt için Gerekli Hususlar ( 2016 )

Nüfus Cüzdanı Vekaletname Fotokopisi (Şahıs Kaydını Kendisi Yaptırmayacaksa Kaydı Yaptıracak Olan Kişinin Vekaletnamesinin Olması Gerekmektedir.) Ticari Taşıt Kayıtlarında Ruhsat Fotokopisi (Aracı satın alan kişiye ait) Kayıt Masrafı Toplam : 561,60.- TL Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2012/1 Sayılı Genelgesine İstinaden ilgili Odaya İntikal ettirilmek üzere; 3 Adet Vesikalık Fotoğraf Kayıt yaptıracak Üyeler işyerlerinin UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) uyumlu adresini bilmek zorundadırlar

Evrak Bedeli 32.00 TL

Esnaf Sicil Gazete İlan Bedeli 85.00 TL

Maliye Harç Pulu 126.60 TL

Oda Kayıt Ücreti 318.00 TL

TOPLAM 561.60 TL

 

Tüm Hakları Kurutemizleyiciler Çamaşır ve Halı Yıkamacıları Esnaf Odası'na aittir.
Tel. + 90 312 312 68 26 Fax. + 90 312 324 17 01

Yazılım ve Tasarım Webtek
www.webtek.com.tr