Sicil Değişiklik

Esnaf Sicil Müdürlüğünüzdeki Kaydınızda Değişiklik Yapmak için Gerekli Hususlar ( 2016 )

Sicil Kaydınızın Üzerinde Yapılmasını istediğiniz değişiklik için ( Ad Soyad- Ünvan – Adres – Şube Ekletmek (aynı meslek dalında) ) İşlemler için aşağıdaki Belgeleri Tamamlamanız Gerekmektedir.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Okunaklı)

Vergi Levhası veya Vergi Dairesi Tutanağının Fotokopisi (Adres Değişiklik- lerinde Yeni Adrese göre Şube İlavelerinde Şubenin Vergi Levhası Fotokopisi veya Tutanak )

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesinin Aslı Mevcut ise Getirilecek (Fotokopi Olmayacak)

Vekaletname Fotokopisi (Şahıs İşlemlerini Kendisi Yaptırmayacak ise İşlemi Yaptıracak olan Kişinin Vekaletamesinin olması gerekmektedir)

Sicil Değişikliklerinin yapılabilmesi için Esnafların UVAT (Ulusal Adres Veri Tabanı) uyumlu adreslerini bilmeleri zorunludur.

Ad ve Soyadı Değişikliklerinde Mahkeme Kararı Fotokopisi

Merkez Tasdikname varsa Tasdikname yoksa

Evrak Bedeli 32.00 TL 32.00 TL

Esnaf Sicil Gazete İlan Bedeli 30.00 TL 30.00 TL

Maliye Harç Pulu (Tasdikname varsa) 53.85 TL —

Maliye Harç Pulu (Tasdikname Kayıpsa) — 71.75 TL

TOPLAM 115.85 TL 133.75 TL

İlçeler Tasdikname varsa Tasdikname yoksa

Evrak Bedeli 19.00 TL 19.00 TL

Esnaf Sicil Gazete İlan Bedeli 30.00 TL 30.00 TL

Maliye Harç Pulu (Tasdikname varsa) 53.85 TL —

Maliye Harç Pulu (Tasdikname Kayıpsa) — 71.75 TL

TOPLAM 102.85 TL 120.75 TL

 

Tüm Hakları Kurutemizleyiciler Çamaşır ve Halı Yıkamacıları Esnaf Odası'na aittir.
Tel. + 90 312 312 68 26 Fax. + 90 312 324 17 01

Yazılım ve Tasarım Webtek
www.webtek.com.tr